หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
บุ่งค้า
นายสมาน วุฒิเสลา
นายกเทศมนตรีตำบลบุ่งค้า
สำนักงานเทศบาลตำบล
เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต่อต้านคอร์รัปชั่น
" บุ่งค้าเป็นเมืองน่าอยู่     แหล่งท่องเที่ยวพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า     ชาวประชาอยู่ดีมีสุข "
วิสัยทัศน์
เทศบาลตำบลบุ่งค้า
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
1
2
3
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/คำขวัญ
 
 
พันธกิจ
 
 
จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 
จัดให้มีการวางผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 
จัดให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
 
บำรุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน และพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
จัดให้มีการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้มีสภาพ แวดล้อมชุมชนที่ถูกสุขลักษณะ
 
จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสารธารณะภัย
 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 
จัดให้มีการคุ้มครอง และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
จัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 
จัดให้มีและส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมในท้องถิ่น
 
จัดให้มีและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
จัดให้มีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 045-970-229
 
 
 
เทศบาลตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120 โทรศัพท์ : 045-970-229 โทรสาร : 045-970-229 email : admin@bungkha.go.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบุ่งค้า
จำนวนผู้เข้าชม 5,980,410 เริ่มนับ 24 ส.ค. 2558 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10