หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 14 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)