หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลบุ่งค้า ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประชาสัมพันธ์รวมใจลดโลคร้อนด้วยการลดใช้พลาสติกและการใช้ถุงผ้า [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือน [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
รายงานข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 2 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)     2