หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
กำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 10 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 15 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 27 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 13 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 [ 9 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 17  
 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลบุ่งค้า [ 16 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 12  
 
  (1)