ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล บุ่งค้า
 
  กราฟตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 7 ส.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
25638,69225,89727,11814,6987,1237,9635,3821,396----98,269
256216,90273,92460,65956,46446,0939,35322,91519,87615,17315,68222,35820,879380,278
256142,16035,65352,02341,29357,30660,73453,42153,71436,42649,73550,68737,866571,018
ยอดยกมาตั้งแต่ 1 ส.ค. 2558   ถึง   31 ธ.ค. 2560   671,348
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   1,720,913
เริ่มนับผู้เข้าชมเว็บไซต์ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2558
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี